انجمن پاما

درباره پاما

انجمن پاما انجمنی غیر دولتی و داوطلبانه است که با نقشهای آگاه ساز ی و مطالبه گر ی از یک سو و تسهیلگر ی برای مشارکت جویی در حفاظت محیط زیست از دیگر سو فعالیت می کند. به همین جهت در کنار فعالیت های داوطلبانه ی آگاه ساز ی و مطالبه گر ی، با اجرای پروژه ها بر اساس بیانیه ی ماموریت انجمن، در نقش توان افزایی، تسهیلگر ی و جلب مشارکت اقشار گوناگون جامعه برای حفاظت محیط زیست، ، فعالیتهای سازمانی خود را به انجام می رساند. پروژه ها ی انجمن، متکی بر جلب مشارکت جوامع محلی، تشکلهای محیط زیستی، مسئولین و جامعه برای حفاظت از محیط زیست تعریف می شوند که تجارب ارزشمندی برای حفاظت مشارکتی فراهم می نمایند. برگزار ی کارگاه های آموزشی و پروژه های پژوهشی نیز در دستور کار انجمن قرار دارد.

چشم انداز و مأموریت پاما

چشم انداز ما ایرانی است که مردم و مسئولین از آینده شان و تعامل پایدار با اکوسیستم ها آگاهی دارند. به طور جمعی، مسئوالنه و مشارکتی روند استفاده از منابع طبیعی و جانمایی کاربر ی ها را به ویژه در مناطق ارزشمند چهارگانه حفاظتی، بر اساس معیارهای اکولوژیک متوازن و متعادل می کنند.

انجمن پاما، انجمنی غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و داوطلبانه است که با رعایت اصول شفافیت، رفتارمشارکتی، نظم، کار گروهی و با تکیه بر مشارکت مردمی از طریق آموزش، توان افزایی، ایجاد شبکه های ارتباطی، اقدام پژوهی و تامین منابع، در جهت ایجاد توازن بین بهره بردار ی و توان اکولوژیک سرزمین فعالیت می­کند. ویژگی این انجمن تمرکز فعالیت بر متشکل کردن جوامع محلی در سازمان های محلی برای حفاظت از محیط زیست به ویژه در مناطق با ارزش زیستی از جمله مناطق چهارگانه سازمان با اتکا به دانش بومی وتجارب موفق جهانی، یعنی مدیریت و حفاظت این مناطق توسط ذینفعان به ویژه جوامع محلی به عنوان اولین نمونه در ایران است. این انجمن توجه خاصی به توان افزایی اعضا از طریق انتقال دانش و تجربه دارد. پاما سعی می کند تا با شناخت و به کار گیر ی ظرفیت های فاوا )فن آور ی اطالعات و ارتباطات( و ارزشیابی کنش­ها به اهداف بیان شده در باال نزدیک شود.

طرح همیاران محیط زیست

همکاران ما در پاما

پانته‌آ اردانی

عضو هیات مدیره انجمن پاما

کارشناسی ارشد محیط زیست

اشکان اشعریون

مدیر عامل انجمن پاما

کارشناسی ارشد محیط زیست

مرتضی اسدی

رئیس هیات مدیره انجمن پاما

کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین

سارا امینی

نائب هیات مدیره انجمن پاما

کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست

سارا جهانی

مدیر اجرایی انجمن پاما

کارشناسی روانشناسی
دانشجوی ارشد مدیریت MBA

دکتر میترا البرزی منش

بازرس انجمن پاما

دکترای ارزیابی و آمایش سرزمین

پرهام مهرآبادی

عضو انجمن پاما

___

بهترین ها با خبرنامه پاما

با عضویت در خبرنامه پاما از جدیدترین و بروزترین اخبار حوزه ngo با خبر شوید

پاما pama

انجمن پاما

الان در دفتر هستیم

با ما تماس بگیرید!

شماره تماس و فکس :

۰۲۱۶۶۹۰۲۱۵۷
۰۲۱-۴۱۴۲۵۵۵۵-۲۲۹۹۹

پست الکترونیکی :

pamango.ir@gmail.com

مشاور تلفنی رایگان

همین الان اطلاعات تماس خود را وارد کنید.