انجمن پاما

پروژه فعالیت مشارکتی، آموزشی و مناسبتی محیط زیستی شهرداری منطقه ۱۰ تهران

شهرداری منطقه ۱۰
پروژه فعالیت مشارکتی، آموزشی و مناسبتی محیط زیستی شهرداری منطقه ۱۰ تهران
سرمایه گذار : شهرداری تهران
محل اجرا :پنج مرکز معاینه فنی خودرو
نوع قرارداد: رسمی
وضعیت پروژه: بهره برداری
تاریخ تکمیل طرح :1393

توضیحات پروژه :

پروژه فعالیت مشارکتی، آموزشی و مناسبتی محیط زیستی شهرداری منطقه ۱۰ تهران با همکاری انجمن پاما

شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰شهرداری منطقه ۱۰شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری منطقه ۱۰

 

امروز به اثبات رسیده است که آموزش، افزایش آگاهی و “جلب مشارکت” شهروندی در روند ” توسعه و بهسازی محیط ” عامل تعیین کننده برای تضمین موفقیت است. علیرغم توجه مسئولان و کارشناسان به این امور در سال های اخیر، متاسفانه مفهوم و روش های کارآمد و تاثیرگذار آموزش و جلب مشارکت مغفول مانده است و آموزش های ارایه شده به جلب مشارکت و تغییر رفتار منجر نشده است.

حال آنکه آموزش های ارایه شده باید توانایی جلب مشارکت شهروندی را در تمام مراحل از نیاز سنجی، تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا و پایش و ارزیابی در کنار کارشناسان و مسئولان دولتی جلب نماید.

 

اهداف پروژه همیاران محیط زیست

 • افزایش آگاهی و اطلاعات محیط زیستی شهروندان یکی از محلات منطقه
 •  اهداف اجرایی طرح بر گروه های مخاطب دانش آموزان، بانوان، شورایاری منطقه، پیمانکاران پسماند، اعضای بسیج و کسبه محله متکی می باشد که به هماهنگی های شهرداری با این نهادها وابسته است.
 •  فعال نمودن سرای محله در فعالیت های محیط زیستی محله از اهداف مهم پروژه می باشد.
 • آموزش و فعال نمودن کودکان محله و بهره مندی آن ها از یک اکوپارک از دیگر اهداف طرح می باشد.
 •  تبدیل یکی از پارک های منطقه به برخی امکانات اکو پارک با همکاری مسئولین مرتبط
 •  ایجاد تشکل همیاران محیط زیست در ۳ مرکز آموزشی محله و ایجاد شبکه ارتباطی بین آن ها
 •  ایجاد تشکل بانوان همیار محیط زیست در سرای محله
 •  انتخاب و تجلیل از کسبه همیار محیط زیست در محله بر اساس شاخص های تعریف شده
 •  ایجاد بسیج محیط زیستی در محله با همکاری سازمان بسیج منطقه
 • برگزاری دو مراسم مناسبتی محیط زیستی با برنامه ریزی و اجرای مشارکتی شهروندان یکی از محلات

آموزش در سه مدرسه در منطقه ۱۰ شهرداری تهران

مدرسه شمس آباد:

 • اجرای ۵ جلسه ی آموزش محیط زیست برای ۵ کلاس ۳۳ نفره
 •  اجرای ۵ جلسه ی آموزشی برای تشکل بوجود آمده از این ۵ کلاس به تعداد ۲۰ نفر
 •  اجرای دو کارگاه ۲ ساعته برای اولیاء مدرسه
 • اجرای دو کارگاه یک ساعته برای معلمان مدرسه

مدرسه ستایش نوین‌:

 •  اجرای ۵ جلسه ی آموزش محیط زیست برای ۵ کلاس ۳۳ نفره
 •  اجرای ۵ جلسه ی آموزشی برای تشکل بوجود آمده از این ۵ کلاس به تعداد ۲۰نفر
 • اجرای دو کارگاه ۲ ساعته برای اولیاء مدرسه
 • اجرای دو کارگاه یک ساعته برای معلمان مدرسه

مدرسه سامان روستایی:

 • اجرای ۵ جلسه ی آموزش محیط زیست برای ۵ کلاس ۳۵ نفره
 • اجرای ۵ جلسه ی آموزشی برای تشکل بوجود آمده از این ۵ کلاس به تعداد ۳۵ نفر
 •  اجرای دو کارگاه ۲ ساعته برای اولیاء مدرسه
 • اجرای دو کارگاه یک ساعته برای معلمان مدرسه

طرح درس۱ در پروژه شهرداری منطقه ۱۰

موضوع: آشنایی و حساس سازی دانش آموزان با مقوله محیط زیست با محوریت زباله و پسماند

شیوه های آموزش: بحث و گفتگو، نمایش فیلم(کاری کن، پرندگان)، نمایش انیمیشن( اهمیت محیط زیست، قلب زمین)، بازی( نقطه چین، کاموا بازی، کنسرت صدا)، مشاهده مستقیم

طرح درس ۱ تشکل 

تعریف کار گروهی:

كار گروهی عبارت است از انجام كاری مشترک توسط گروهی از افراد به طوري كه هر فرد علايق و نظرات خود را پايين تر از پايبندی به كارآيی و وحدت گروه قرار دهد. اين بدين معني نيست كه افراد به تنهايی ديگر اهميت ندارند بلكه بدين معنی است كه كار گروهی موثر و كارآمد فراتر از علايق فردی قرار گرفته و در عين حال بر اساس آن استوار می گردد. كارآمدترين تيم هنگامی تشكيل می شود كه تمامی اعضای آن در راستای يک هدف مشترک به صورت هماهنگ به فعاليت بپردازند.

انواع گروه و مقایسه آن با تیم:

کار گروهی به دو قسم است:

 • کار جمعی یا هیاتی: یعنی تعدادی از افراد با انگیزه های متفاوت یا یکسان، برای رسیدن به هدف واحدی تلاش می کنند.
 • کار تیمی:‌ تعدادی از افراد تحت یک مدیریت یا رهبری واحد و با همکاری یکدیگر برای رسیدن به هدفی خاص تلاش می کنند.

 

طرح درس۲ در پروژه

موضوع: زباله( انواع زباله خشک، تر و خطرناک، چیستی و چرایی تفکیک زباله)

شیوه های آموزش:‌ بحث و گفتگو، بازی(تفکیک زباله)، پرسش و پاسخ، نمایش فیلم( گلوله زباله)، کتابخوانی( هیولای زباله، چرا بازیافت)

 طرح درس ۲ تشکل

در میان آب های نیلگون اقیانوس آرام در منطقه ای میان جزایر هاوایی و سواحل آمریکای شمالی، بزرگ ترین مجموعۀ زباله ی جهان شناور است.

 

طرح درس ۳ پروژه

موضوع: بازیافت کاغذ( کاغذ زباله نیست)

شیوه های آموزش: بحث و گفتگو، نمایش فیلم( کارخانه کاغذ سازی، شیوه های ساخت کاغذ) و عکس( کاردستی های بازیافتی)، ساخت کاردستی با استفاده از کتاب هنر اوریگامی

طرح درس ۳ تشکل مفهوم بین المللی 3r

 • Reduce: کم مصرف کردن
 • Reuse: دوباره استفاده کردن
 • Recycle‌: تفکیک زباله ها در مبدا و وارد کردن آن ها به چرخه بازیافت

 

طرح درس ۴ پروژه

موضوع: نمایشگاه دهه فجر

شیوه های آموزش:‌ فعالیت عملی: نقاشی، تهیه روزنامه دیواری، ساک دستی و پاکت نامه، ریسه کاغذی، ساخت اشیای کاغذی و بازیافتی

طرح درس ۴ تشکل

 مسئولیت یعنی
• كارها را به درستی انجام دادن .
• بهترین سعی را برای انجام هر كاری داشتن
• سهم خود را از هر كاری انجام دادن
• مراقبت از خود ، دیگران و چیز ها
• كمك كردن به دیگران ، وقتی به كمك نیاز دارند.
• كمك برای ساختن دنیایی بهتر

 راهكار ها
• شناخت مسئولیت افراد در موقعیت های مختلف
• توجه به توانایی ها یی كه هر كس در انجام كار ها دارد
• تجربه ی احساس رضایت از كمك به دیگران
• سپاس و حق شناسی در برابر مسئولیت های دیگران
• افزایش تلاش های فردی برای به پایان رساندن مناسب كار ها

 طرح درس ۵ پروژه

موضوع:‌ پیش بازیافت، تشکل مدرسه

شیوه های آموزش: بجث و گفتگو، نمایش عکس، انیمیشن

 

برگزاری دو کارگاه برای اولیا و دو کارگاه برای معلمان هر مدرسه(۱۲ کارگاه ۲ ساعته)

کارگاه اول: اهمیت محیط زیست

کارگاه دوم: مواد جایگزین برای مواد شیمیایی

 

مناسبت زمین پاک (۹۴/۲/۲) پارک رضوان : مهم ترین دستاورد این مناسبت صحبت کردن تشکل دانش آموزان با مردم و سخنرانی آن ها برای مردم بود.

 

تشکل محله در سرای محله کارون جنوبی:

 • برگزاری کارگاه های هفتگی(هر دوشنبه ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰)
 • هماهنگی با پایگاه بسیج کل وبرگزاری کارگاه اسلام و محیط زیست
 • عضوگیری مرتب از اهالی، معلمان و اولیا مدارس تحت پوشش
 • ارتباط چهره به چهره با اهالی محله و کسبه

محتوای کارگاه های تشکل محله:

کارگاه ها در سه بخش اصلی پیگیری می شود:

 • مفاهیم گروه، فعالیت داوطلبانه و مشارکت
 • آموزش زیست محیطی
 • اقدام هدفمند

و به طور کلی درخت مشکلات محله و راهکارها

کارگاه تخصصی تفکیک از مبدا و مدیریت پسماند( خانم دکتر مجلسی):

محور های کارگاه تخصصی به شرح زیر بود:

 • مدیریت مواد جامد زائد
 • تاثیرات زباله بر سلامت و بهداشت عمومی
 • اثرات زباله بر محیط زیست
 • انواع زباله و تفاوت های آن ها
 • مدیریت انواع پسماند
 • تاثیر تفکیک پسماند بر امکان بازیافت
 • پرسش و پاسخ

همکاران پروژه

آموزشگران:‌ نیلوفر نیازمند- سارا امینی- نگار فیض آبادی

کمک آموزشگران: مریم اسماعیلی- بهاره پور زنگی- ساجده کیانی فر

تسهیلگران تشکل محله:‌ فاطمه نوروزی- مرجان والا

مدرسان کارگاه ها:‌ مژده هوشمند- فرحناز اردانی- سمیرا حسینی

گرافیک و چاپ:‌ ساجده کیانی فر

فرم ارزیابی مدارس:‌ سهیلا حسینی

ناظر پروژه: نوشین عابدین

 

جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با پشتیبانی تماس گرفته و یا به سایت ما مراجعه نمایید.

انجمن پاما

الان در دفتر هستیم

با ما تماس بگیرید!

شماره تماس و فکس :

۰۲۱۶۶۹۰۲۱۵۷
۰۲۱-۴۱۴۲۵۵۵۵-۲۲۹۹۹

پست الکترونیکی :

pamango.ir@gmail.com

مشاور تلفنی رایگان

همین الان اطلاعات تماس خود را وارد کنید.